Kontakt

OLA LC s.r.o.
T. G. Masaryka 26
,                                                         984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 44658176, IČ DPH: SK2022783004

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16216/S

 

Telefón: +421 (905) 349 441+421905349441, +421 (917) 586 029+421917586029
E-mail: olashop@olashop.sk